Odhad nemovitostí

Pokud Vás zajímají ceny nemovitostí nebo potřebujete ocenění pro úřady, jste zde správně.

Nemusíte být klienty naší kanceláře, a i přesto Vám zajistíme odhad za zvýhodněnou cenu.

Odhad nemovitosti budete potřebovat při získávání hypotéky, pojištění nemovitosti, při vyřizování dědictví, rozdělení spoluvlastnictví, a i v dalších případech.

Termíny vypracování znaleckého posudku nebo odhadu tržní ceny nemovitosti:

Termíny jsou stanoveny vždy po dohodě s objednatelem, u jednoduchých nemovitostí, se pohybují zpravidla od 3 do 5 pracovních dní.

Základní podklady pro znalecký posudek nebo odhad tržní ceny nemovitosti jsou:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie z katastrální mapy
 • nabývací listiny
 • Další nutné podklady pro ocenění budou určeny po konzultaci se znalcem, a to podle druhu nemovitosti a účelu znaleckého posudku či odhadu tržní ceny nemovitosti.

Soupis obvykle používaných podkladů pro ocenění nemovitosti:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • kopie z katastrální mapy
 • nabývací listiny (smlouvy či rozhodnutí o nabytí vlastnictví k předmětné nemovitosti)
 • výkresová dokumentace (úplná či neúplná)
 • doklady ze stavebního řízení (např. územní rozhodnutí, stavební povolení, ohlášení stavby, kolaudační rozhodnutí atd.)
 • údaje o stáří nemovitosti, jejích oprav, rekonstrukcí, modernizací
 • údaje o připojení nemovitosti na inženýrské sítě
 • předešlé znalecké posudky nebo odhady
 • smlouvy o zřízení věcných břemen

V případě, že je nemovitost pronajata, přibývají do seznamu tyto podklady:

 • kopie uzavřených nájemních smluv
 • daň z nemovitosti
 • roční pojištění nemovitosti
 • roční náklady na opravy a údržbu nemovitosti
 • jiné doklady o příjmech z nemovitosti
 • jiné doklady o nákladech na provoz nemovitosti

Ocenění nemovitosti požadují fyzické a právnické osoby při jednání zejména s:

 • finančními úřady
 • soudy všech stupňů
 • obecními úřady a úřady krajské samosprávy
 • advokáty a advokátními kancelářemi
 • notáři
 • exekutory
 • insolvenčními správci a likvidátory

Nejčastější účely ocenění nemovitostí:

 • koupě a prodej majetku
 • daň darovací
 • dědické řízení
 • majetkoprávní spory
 • rozdělení podílového vlastnictví
 • získání úvěru, hypotéky
 • exekuce
 • dražby
 • věcná břemena
 • stavebně technický stav stavby
 • při pasportizaci staveb
 • konzultace a poradenství pro investiční záměry

Věříme, že s námi budete spokojeni.

Těšíme se na spolupráci. 

Realitní Partneři s.r.o.

Kontaktní formulář

Chcete se dozvědět více?
Vyplňte formulář a my Vás budeme kontaktovat.

*
*
*
email: lname: fname: phone: fullname: